Terapi

Mål & Mening

– terapi och konsultation

Terapi

Att skapa mening, växt och hälsa

 

Gestaltterapi är en humanistisk form av samtalsterapi som vilar på en gedigen existentiell och relationell teoretisk grund. Den har gott stöd i aktuell forskning om psykoterapi. Denna forskning visar att en genuin relation mellan klient och terapeut är vad som främst bidrar till ett positivt resultat. Det är alltså viktigare vem du träffar än vilken form av psykoterapi det handlar om.

 

Till gestaltterapi kommer du som du är och blir sedd för den du är. I mötet med mig får du bland annat hjälp med att bli varse dina relationella mönster och hur de bidrar till din livssituation. Det gör att du kan förstå dig själv, dina behov och dina relationer på ett djupare plan. Genom att prova andra sätt att vara, tänka och göra kommer du successivt att öka din medvetenhet och utveckla din förmåga att skapa mening, växt och hälsa i mötet med andra.

 

Om du vill berättar jag gärna mer om gestaltterapin och hur den förhåller sig till andra terapier, t.ex. KBT (kognitiv beteendeterapi).

PROVA  

ETT SAMTAL

Dan Borglund

 

Diplomerad Gestaltterapeut

 

vid Gestaltakademin i Skandinavien

Mottagning på MåbraKällan i Umeå

Medlem i SAG - Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter

Har tystnadsplikt och ansvarsförsäkring

Nyheter och events

 

Internationellt webbinarium om

psykoterapi i covid-tider

       15-16 maj, 2020

 

Fortbildning om den läkande

kraften i medveten närvaro

       Maj-juni, 2020

Kontakt

 

Kungsgatan 42, 903 25 Umeå

 

Email: info@malochmening.nu

 

Telefon: 070-346 42 41

Dan Borglund 2020 – All Rights Reserved