Prova på

Mål & Mening

– terapi och konsultation

Prova på

Nyfiken på det här med terapi?


Om du inte har någon tidigare erfarenhet av att gå i terapi är det svårt att veta hur det är och om det passar dig. Hos mig får du därför möjlighet att prova ett samtal utan kostnad – på min mottagning eller online. Vi träffas normalt en gång per vecka under en timme. Så här går det till:

1

2

3

Den första timmen är helt kostnadsfri utan några förpliktelser. Vi undersöker din livssituation, vad du vill få ut av en terapi och om vi tror på ett samarbete. Du avgör sedan om du vill prova ett andra samtal.

Under vårt andra samtal fortsätter vi att arbeta med det som är mest angeläget för dig. Vi fokuserar och fördjupar. Efter samtalet gör vi en enkel utvärdering och du avgör om du vill komma tillbaks en tredje gång.

Vid det tredje samtalet börjar du sannolikt få en känsla för hur vi kommer att arbeta tillsammans. Åtminstone till en början. Mot slutet av samtalet gör vi ännu en utvärdering och planerar för nästa steg.

Angående mitt arvode

Mitt timarvode motsvarar det normala för privat psykoterapi i Umeå. Om särskilda skäl föreligger erbjuder jag i enskilda fall terapi till reducerat pris. Arvodet faktureras retroaktivt per kalendermånad.

NÅGRA ORD

OM MIG

Dan Borglund

 

Diplomerad Gestaltterapeut

 

vid Gestaltakademin i Skandinavien

Mottagning på MåbraKällan i Umeå

Medlem i SAG - Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter

Har tystnadsplikt och ansvarsförsäkring

Nyheter och events

 

Internationellt webbinarium om

psykoterapi i covid-tider

       15-16 maj, 2020

 

Fortbildning om den läkande

kraften i medveten närvaro

       Maj-juni, 2020

Kontakt

 

Kungsgatan 42, 903 25 Umeå

 

Email: info@malochmening.nu

 

Telefon: 070-346 42 41

Dan Borglund 2020 – All Rights Reserved