Bakgrund

Bakgrund

psykoterapi umeå

Vad kan det handla om?

I våra tidiga relationer utvecklar vi våra grundläggande och till stora delar omedvetna sätt uppfatta oss själva, andra och världen. När vi blir äldre kan det leda till svårigheter att skapa goda vanor och meningsfulla relationer. För vissa kommer det till uttryck i form av stress, skam, ångest, rädsla, depression, konflikter, ensamhet, beroenden, impulsivitet eller självdestruktivitet – listan kan göras lång. För andra börjar livet skava på mer svårbegripliga sätt. 

Ibland tappar vi fotfästet av andra skäl. Det är oundvikligt, då livet till sin natur är föränderligt, ovisst och ändligt. Det kan handla om förluster av närstående, att drabbas av sjukdom, olika aspekter av att åldras, att bli lämnad av någon en älskar, att bli av med sitt arbete, andra personliga kriser eller samhällskriser. 

Vi fortsätter dock att bli till i relation genom hela livet. Det betyder att vi kan förändra vår situation med hjälp av nya relationer. Relationer som läker och ger nytt fotfäste. Det är också grunden för god och verksam psykoterapi, vilket aktuell forskning tydligt visar.

HUR

ARBETAR JAG?