Prova på

Prova på

Hur går det till?

Om du inte har någon tidigare erfarenhet av att gå i terapi är det svårt att veta hur det är och om det passar dig. Hos mig får du därför möjlighet att prova på utan kostnad. Vi träffas normalt en gång per vecka under en timme (60 min). Så här går det till:

1

2

3

Den första timmen är helt kostnadsfri utan några förpliktelser. Vi undersöker din livssituation, vad du vill få ut av en terapi och om vi tror på ett samarbete. Du avgör sedan om du vill prova ett andra samtal.

Under vårt andra samtal börjar vi arbeta med det som är mest angeläget för dig. Själva terapin tar sin början. Denna gång betalar du halva timarvodet. Vi stämmer av hur det känns och om du vill komma tillbaks en tredje gång.

Vid det tredje samtalet börjar du sannolikt få en känsla för hur vi kommer att arbeta tillsammans. Från och med nu betalar du fullt timarvode. Mot slutet av samtalet utvärderar vi de samtal vi haft och planerar för nästa steg.

Vad kostar det?

Mitt arvode är 700 kr per timme inkl. moms för privatbetalande och 900 kr per timme exkl. moms för företagsbetalande. Arvodet faktureras retroaktivt per kalendermånad.

NÅGRA ORD

OM MIG

Dan Borglund

 

Diplomerad Gestaltterapeut

 

vid Gestaltakademin i Skandinavien

Mottagning på MåbraKällan i Umeå

Medlem i SAG - Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter

Har tystnadsplikt och ansvarsförsäkring

Nyheter och events

 

Deltar i en 10-dagars kurs i Vipassana meditation i Ödeshög

       7-18 augusti, 2019

 

Medlärare i Gestaltakademins terapeututbildning (om vetenskapsteori)

       29 augusti, 2019

Kontakt

 

Kungsgatan 42, 903 25 Umeå

 

Email: info@danborglund.se

 

Telefon: 070-346 42 41

Dan Borglund 2019 – All Rights Reserved